«Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Γαλατσίου»

25-02-2010 Ενημέρωση
«Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Γαλατσίου»
 
Με την υπ’ αριθμό 424/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου που έλαβε χώρα στις 11 Φεβρουαρίου 2010 αλλά και το υπ αριθμό 58/26-01-2010 ΦΕΚ Β, και την υπ αριθμό 44441/28078/7-12-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε ο ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Γαλατσίου. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία και όρισε τους κάτωθι:
1.   Τσίρος Κυριάκος (Δήμαρχος)                               Πρόεδρος
2.   Κατσαρίδη Γιαννακοπούλου Λίνα                 Αντιπρόεδρος
 
Μέλη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ορίστηκαν οι εξής:
1.   Μαρκόπουλος Γεώργιος
2.   Μπελίτσης Γεώργιος
3.   Τσίτσα Αναστασία
4.   Κουζέλης Ανδρέας
5.   Γλέζου Ελένη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr