Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών/στών

10-09-2021 Ενημέρωση

Δημοσίευση των οριστικών πινάκων των  αποτελεσμάτων για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών/στών μετά την με Α.Π. 21799/11-08-2021 σχετική ανακοίνωση, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Γαλατσίου.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΏΝ -ΤΡΙΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr