Ορίζεται, με απόφαση δημάρχου, νέα πρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή

11-03-2011 Ενημέρωση
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Βαθμός Ασφαλείας
Γαλάτσι, 09 – 03 – 2011
Αριθ. Πρωτ.: 7189
 
Δ/ΝΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: ΚΑΡΟΥΣΗ Ε.
Τηλέφωνο: 2132055335
FAX: 210-2918120
 
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
Έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις των άρθ. 58 & 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010τ.Α)
 
 
Αποφασίζουμε
 
Ορίζουμε την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και ΚΕΠ του Δήμου μας, κα. Μπούρα Χριστίνα  ως πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 9/3/2011.
                                                                                   
                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                Τσίρος Κυριάκος
 
 
 
 
Κοινοποίηση:
       Διευθύνσεις & Τμήματα του Δήμου
       Ενδιαφερόμενο Αντιδήμαρχο
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr