Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α΄Βαθμιας Επιτροπής

22-06-2016 Ανακοινώσεις

 

ΓΑΛΑΤΣΙ   21/6/2016

Αριθ. Πρωτ.  152

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                          ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
 Ταχ. Δ/νση Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ. 111.46
Πληροφορίες ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ
Τηλέφωνο 2102143328,407,415
FAX 2102143304

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ

Τ……    κ.…………………………………………………….

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96, 98 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α΄114), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 27η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στην συνεδρίαση, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1. Λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή (2ης δόσης έτους 2016) ποσού 44.194,57 € για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου».
2. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση σε προμηθευτή κατόπιν προσφορών για τον καθαρισμό χαλιών των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου.
3. Εκ νέου έκδοση της υπ’ αριθ. 25/2016 απόφασης για τυπικούς λόγους.
4 Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς 7 ηλεκτρονικών υπολογιστών από την Τράπεζα Credicom A.E.  προς το 1ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου.
5 Λήψη απόφασης για την καταστροφή παλαιού υλικού Σχολείου της Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου.
6. Έγκριση αγοράς ψυγείου τροφίμων για το 11ο Δημοτικό Ολοήμερο Σχολείο Γαλατσίου.

 

Η Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής                                                             Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr