Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Β΄Βαθμιας Επιτροπής

22-06-2016 Ανακοινώσεις

ΓΑΛΑΤΣΙ  21-6-2016

Αριθ. Πρωτ.  133

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
 Ταχ. Δ/νση Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ. 111.46
Πληροφορίες ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ
Τηλέφωνο 2102143328,407, 415
FAX 2102143304

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ

Τ……    κ. ……………………………………………………….

……………………………………………………………………

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96, 98 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α΄114), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 27η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 μ.μ. στην συνεδρίαση, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1. Λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή (2ης δόσης έτους 2016) ποσού 44.194,58 € για της λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου».
2. Έγκριση αγοράς υλικού για τη λειτουργία του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του 1ου Γυμνασίου Γαλατσίου .
3. Έγκριση αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού για το 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου κατόπιν προσφορών.
4. Έγκριση αποδοχής επάθλων που κέρδισαν οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου από διαγωνισμό..
5. Έγκριση παραχώρησης φωτοτυπικού μηχ/τος από την κατηργημένη ΕΠΑΣ Γαλατσίου στο 1ο ΕΠΑΛ.

 

Η Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr