Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και για αύριο Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

05-07-2022 Ενημέρωση

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Γαλατσίου σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το έγγραφο 2149/5-7-2022 του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και διαχείρισης Κρίσεων- Μονάδα Εμπλεκόμενων Φορέων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.-ΜΕΦ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και την απόφαση (ΑΔΑ Ψ3ΠΠ7Λ7-565) του Αντιπεριφερειάρχη & Προέδρου του Συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4) που προβλέπεται για αύριο Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, απαγορεύεται στους πολίτες να προβαίνουν σε άσκοπη κυκλοφορία εντός των δασικών περιοχών του Δήμου Γαλατσίου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης πυρκαγιάς.

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε ετοιμότητα και επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστεί οτιδήποτε προκύψει στην ευρύτερη περιοχή.
Ο Δήμος Γαλατσίου μεριμνά για την προστασία των δασικών χώρων με τακτικούς καθαρισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον καθαρισμό των ξερών χόρτων σε όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Η προστασία του δάσους είναι ευθύνη όλων μας.
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr