Παραιτήθηκε ο Αγαμέμνων Χριστοδούλου από τη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Γαλατσίου

29-07-2013 Ενημέρωση

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου ο Αγαμέμνων Χριστοδούλου παραιτήθηκε απο τη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  του Δήμου Γαλατσίου, υποβάλλοντας τους λόγους της παραίτησης του ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Νέος Πρόεδρος του Οργανισμού ορίστηκε η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, Υπεύθυνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Γεωργία Κιτσίνη.

 Στη θέση του Αντιπροέδρου του Νομικού προσώπου παραμένει ο Γεώργιος Βιντζηλαίος.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr