Παραίτηση κ. Οικονομόπουλου Ιωάννη

06-05-2010 Ενημέρωση

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 86 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

2. Του άρθρου 87 παρ. 2 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

 

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13953/30-4-2010 παραίτησης του κ. Οικονομόπουλου Ιωάννη από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Παιδείας.

β) Την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Παιδείας στο Δήμαρχο.

     Η παρούσα ισχύς της οποίας αρχίζει από 30/4/2010 να  δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα Αθηνών

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr