ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΓ Α.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

15-05-2012 Ενημέρωση

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
     ΑΤΤΙΚΗΣ            Γαλάτσι,11-5-2012
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ   Αρ. Πρωτ. 61
 

   ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                    

       ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΑΓ Α.Μ.Ε.

       ΑΡΜΑΕ: 69122/01/Β/09/474
 

       Ταχ. Δ/νση:        Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

       Ταχ. Κωδ.:          111 46 Γαλάτσι
       Πληροφορίες: κα Κασιέρη Άννα

       Τηλ.:                    210 2143388

       Fax:                      210 2918120
       email:                 amedg@galatsi.gr
                           
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΗΣ ΔΑΓ Α.Μ.Ε.ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

 
 

            Η Πρόεδρος της ΔΑΓ Α.Μ.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό Ανάθεσης σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την Χαμηλότερη τιμή για εργασίες ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΓ Α.Μ.Ε. για το έτος 2012.

 

Ενδεικτικού προϋπολογισμού μαζί με το Φ.Π.Α. 369,00€ το μήνα.

 

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον του Δ.Σ. της ΔΑΓ Α.Μ.Ε. στις 24 του μηνός Μαΐου του έτους 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30.

            Αυτοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό παρακαλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμο Γαλατσίου, γραφείο ΔΑΓ Α.Μ.Ε. μέχρι την Πέμπτη 24 Μαίου 2012 και ώρα 12:30 οπότε το Δ.Σ. της ΔΑΓ Α.Μ.Ε. θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των προσφορών.

 
 
      
 
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

         

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr