Περίληψη Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτου

09-07-2013 Ενημέρωση

 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γαλάτσι  09/07/2013

Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός προτ/τας 65

 

       

          

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

       ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

       ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                     

       ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΑΓ Α.Μ.Ε.

       ΑΡΜΑΕ: 69122/01/Β/09/474

 

       Ταχ. Δ/νση:       Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

       Ταχ. Κωδ.:        111 46 Γαλάτσι

       Πληροφορίες: κα Κασιέρη Άννα

       Τηλ.:                   210 2143388

       Fax:                     210 2918120

       email:                 amedg@galatsi.gr

 

                            

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Διακηρύσσει ότι:

 

       Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/2013, 14/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας και το υπ’ αριθμ. 25406/08-07-2013 έγγραφο της επιτροπής καθορισμού τιμήματος, εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή δημοπρασία η εκμίσθωση ενός κυλικείου, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Ρεθύμνης 36 και Χ.Καψάλη 14 στο Πολιτιστικό Κέντρο ‘Καμίνι’. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

       Στεγασμένο χώρο συνολικού εμβαδού 50τ.μ.

            Ως ποσό πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 537,00€

            Η δημοπρασία θα γίνει στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Γαλατσίου την 22 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και από ώρας 11:30 μέχρι 13:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

            Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού 1.933,20 €

            Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρίας Διαχείρισης Ακινήτου του Δήμου Γαλατσίου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΑΓ Α.Μ.Ε.

 

 

ΑΝΔΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr