ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

10-05-2011 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ. ΠΑΥΛΟΣ ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ
ΤΗΛ. 210-2143370
Γαλάτσι 9-5-2011 
   Αριθ. Πρωτ.  15510      
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- Κ.Ε.Π. – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
 
 
 
            Ο Δήμαρχος Γαλατσίου προκηρύσσει Πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την Χαμηλότερη τιμή για Προμήθεια Ειδών Καθαρ/τας  για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 2011.
 
             Ενδεικτικού προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 25.000,00 €
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Αρμόδιας  Επιτροπής την  18  του μηνός Mαϊου  του έτους 2011  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00
 
Αυτοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό παρακαλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία  οπότε η Αρμόδια Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των προσφορών .
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή ολόκληρης της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
 
 
 
                                                                                                      Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
 
 
 
      ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΣΙΡΟΣ
   
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr