Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Γαλατσίου

22-06-2021 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 14711 Ημ/νία Πρωτ.: 22/6/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΜΕΛΕΤΗ_ΕΕΕΣ_ΚΗΜΔΗΣ

ΕΕΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΜΑΠ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr