Περίληψη επαναπροκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση σχολικού κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου

17-09-2021 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 133 Ημ/νία Πρωτ.: 13/9/2021 Εποπ. Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

          Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, προκηρύσσει επανάληψη πλειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου  Γαλατσίου επί των  οδών Ωρωπού και Ορφανίδου – Γαλάτσι.

Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 40/7-9-2021  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Παιδείας (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενη/η  τις εργάσιμες μέρες και ώρες (10.00-14.00) για το διάστημα από την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14.00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13.00  από την Επιτροπή Διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι.

Για την παραλαβή της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου ( τηλ. 2132055407, 328) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 – 14.00 .

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr