ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

16-10-2017 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ          
 
 
Γαλάτσι 12/10/2017
Αρ. Πρωτ.313
 
                                   
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
 
 
        Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 3ου Λυκείου Γαλατσίου επί της οδού Αγίας Ειρήνης 5 – Γαλάτσι.  
      Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 64/11-10-2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Παιδείας (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενη/η τις εργάσιμες μέρες και ώρες (12.30-14.00) για το διάστημα από Δευτέρα
16-10-2017 μέχρι και την Πέμπτη 16-11-2017.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 20-11-2017 και ώρα 13:30 στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι.
Για την παραλαβή της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου ( τηλ. 2102143328, 407) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
                 
                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                    ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
                                      ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
                                    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                               ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                    ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr