Περίληψη προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση σχολικού κυλικείου στο 3ο Λύκειο Γαλατσίου

02-06-2017 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
         ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ          
                                                
 Γαλάτσι   1/6/2017
Αρ. Πρωτ.85
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
          Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 3ου Λυκείου Γαλατσίου επί της οδού Αγίας Ειρήνης 5 – Γαλάτσι.
Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 47/31-5-2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Παιδείας (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενη/η τις εργάσιμες μέρες και ώρες (10.00-14.00) για το διάστημα από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 μέχρι και την  Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 και ώρα 14.00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13.30 μ.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι.
Για την παραλαβή της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου ( τηλ. 2102143377, 407, 328) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10.00 – 14.00 .
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr