ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

18-11-2011 Ενημέρωση

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, προκηρύσσει πλειοδοτικού δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων ,1ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσιου,2ου ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου, ΕΠΑ.Σ Γαλατσίου και 6ου ΣΕΚ Αθηνών επί της οδού Ταΰγετου 60& Πασσώβ 8, Γαλάτσι (σχολικό συγκρότημα Γκράβας).

Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με την υπ.αριθμ.16/22-9-2011 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Παιδείας (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενη/η τις εργάσιμες μέρες και ώρες (12.30-14.00) για το διάστημα 19-11-2011 μέχρι και 18-12-2011.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 20-12-2011 και ώρα 13.00 στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι.

Για την παραλαβή της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου ( τηλ. 2102143328, 415) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr