Περίληψη προκήρυξης πλειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση σχολικού κυλικείου

10-03-2023 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 41 Ημ/νία Πρωτ.: 7/3/2023 Εποπ. Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο επαναληπτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 16ου Δημοτικού Σχολείου  Γαλατσίου επί των  οδών Φιγαλείας 67 – Γαλάτσι.

Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17/3-3-2023  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Παιδείας (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενη/η  τις εργάσιμες μέρες και ώρες (10.00-14.00) για το διάστημα από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 μέχρι και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 14.00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 30 Μαρτίου  2023 και ώρα 13.00  από την Επιτροπή Διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι.

Για την παραλαβή της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου ( τηλ. 2132055407, 328) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 – 14.00 .

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

      

 

  ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση σχολικού κυλικείου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr