Περίληψη προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση σχολικού κυλικείου

03-04-2018 Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

3/4/2018

Αρ. Πρωτ.: 44

 

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου των 3ου , 4ου Δημοτικών  Γαλατσίου επί των  οδών Πρωτοπαπαδάκη 8 και Ελ. Βενιζέλου – Γαλάτσι.

Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 35/29-3-2018  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Παιδείας (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενη/η  τις εργάσιμες μέρες και ώρες (10.00-14.00) για το διάστημα από την Τρίτη 10 Απριλίου 2018 μέχρι και την  Πέμπτη 10 Μαϊου 2018 και ώρα 14.00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018 και ώρα 13.00 μ.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι.

Για την παραλαβή της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου ( τηλ. 2132055407, 328) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10.00 – 14.00 .

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr