Περιλήψεις προκηρύξεων πλειοδοτικών διαγωνισμών με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση σχολικών κυλικείων

07-03-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Γαλάτσι   1/3/2016
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρωτ. 44
      ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
         ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                          
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
 
 
          Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου των  1ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων Γαλατσίου επί της Λεωφ. Γαλατσίου 86 – Γαλάτσι.
Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 10/23-2-2016  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Παιδείας (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενη/η τις εργάσιμες μέρες και ώρες (12.00-13.00) για το διάστημα από την Παρασκευή 4-3-2016 μέχρι και την Δευτέρα 4-4-2016 και ώρα έως 13.00 μ.μ. .
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα  4 Απριλίου  2016 και ώρα 13.15 μ.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι.
Για την παραλαβή της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου ( τηλ. 2102143328, 407, 415) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10.00 – 13.00.
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ
 
         
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Γαλάτσι    1/3/2016
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ. 45
      ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
         ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                          
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
 
 
          Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου επί της οδού Δρυόπιδος 9 – Γαλάτσι.
Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11/23-2-2016  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Παιδείας (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενη/η τις εργάσιμες μέρες και ώρες (12.00-13.00) για το διάστημα από την Παρασκευή 4-3-2016 μέχρι και την Δευτέρα 4-4-2016 , και ώρα έως 13.00 μ.μ. .
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 4 Απριλίου  2016 και ώρα 13.30 μ.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι.
Για την παραλαβή της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου ( τηλ. 2102143328, 407, 415) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10.00 – 13.00 .
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ
 
         
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Γαλάτσι   1/3/2016
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              Αρ. Πρωτ. 46
      ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
         ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                          
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
 
 
          Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου επί της οδού Ωρωπού & Ορφανίδου – Γαλάτσι.
Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9/23-2-2016  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Παιδείας (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενη/η τις εργάσιμες μέρες και ώρες (12.00-13.00) για το διάστημα από την Παρασκευή 4-3-2016 μέχρι και την Δευτέρα 4-4-2016 , και ώρα έως 13.00 μ.μ. .
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 4 Απριλίου  2016 και ώρα 13.45 μ.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι.
Για την παραλαβή της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου ( τηλ. 2102143328, 407, 415) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10.00 – 13.00 .
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ
         
 
 
 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Γαλάτσι   1/3/2016
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρωτ. 50
      ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
         ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                          
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
 
 
          Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 3ου Λυκείου Γαλατσίου επί της οδού Αγίας Ειρήνης 5 – Γαλάτσι.
Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11/23-2-2016  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Παιδείας (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενη/η τις εργάσιμες μέρες και ώρες (12.00-13.00) για το διάστημα από την Παρασκευή 4-3-2016 μέχρι και την Δευτέρα 4-4-2016 , και ώρα έως 13.00 μ.μ. .
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 4 Απριλίου  2016 και ώρα 14.00 μ.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι.
Για την παραλαβή της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου ( τηλ. 2102143328, 407, 415) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10.00 – 13.00.
   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ
         
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr