Αγγελική Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Κ.Ε.Π. 213 2055 332 zikou.ang@hotmail.com

Καθήκοντα:

  1. Την εποπτεία, έλεγχο, παρακολούθηση, σχεδιασμό και τον συντονισμό υλοποίησης των θεμάτων που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου καθώς και την υπογραφή των  πάσης φύσεως εγγράφων  με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
  2. Την εποπτεία, έλεγχο, παρακολούθηση και τον συντονισμό της καλής λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
  3. Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

Η παρούσα λήγει 31 Αυγούστου 2019

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr