Κωνσταντίνος Απέσσος

Υπάλληλος 210 2910 539 konstantinos.apessos.kep0701@kep.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr