Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Καθήκοντα:

Εποπτεία, συντονισμό και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr