Πετρούλα Παπαγεωργίου

Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Καθήκοντα:

Η παρούσα λήγει  10  Σεπτεμβρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr