Σπυρίδων Αργυρός

argyros@galatsi.gr

Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για την θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται θα ασκεί ο Δήμαρχος ή άλλος Αντιδήμαρχος που θα ορίζεται από τον Δήμαρχο.
Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήξη της θητείας της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Η παρούσα λήγει  31 Δεκεμβρίου 2024

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr