Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της ΣΜΕ2/2015 του Δήμου Γαλατσίου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα φυσικό πρόσωπο ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων

08-01-2016 Ενημέρωση

Ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία για να δείτε τους πίνακες  κατάταξης υποψηφίων της ΣΜΕ2/2015 του Δήμου Γαλατσίου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα φυσικό πρόσωπο ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων.

Τηλ. επικ. με το Τμήμα Διαχείρησης Ανθρωπίνου Δυναμικού:

213-2055323 και 213-2055325

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr