Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσης

28-04-2021 Ενημέρωση

 

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Γαλατσίου για την πρόσληψη ενός ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ενός ΠΕ Ψυχολόγου.

ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

πίνακες κατάταξης και απορριπτέων ΣΟΧ1/2020
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr