Πίνακες κατάταξης των ειδικοτήτων ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ Ψυχολόγων της ΣΟΧ2/2017 για το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου»

29-08-2017 Ενημέρωση

Αναρτήθηκαν σήμερα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Γαλατσίου οι πίνακες κατάταξης των ειδικοτήτων ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ Ψυχολόγων της ΣΟΧ2/2017 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου».

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr