Πιστή εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλογές στο Δήμο Γαλατσίου

27-01-2015 Ενημέρωση
Κατά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, που πραγματοποιήθηκαν  σε όλη τη χώρα, καθώς και στο δήμο μας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Γαλατσίουακολούθησαν πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
Οι οδηγίες αυτές, όπως περιλαμβάνονταν στη σχετική εγκύκλιο αρ. 4 του Υπουργείου Εσωτερικών, αφορούσαν στην πληροφόρηση των δήμων για την εύρυθμη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 . Ειδικότερα, στο δεύτερο μέρος της εγκυκλίου που περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας αναφέρεται χαρακτηριστικά στον αριθμό 9 με θέμα «ειδικά διαχωρίσματα ψηφοφορίας (παραβάν)» το εξής: «επισημαίνεται ότι σε όσα εκλογικά τμήματα (κυρίως σε αστικά κέντρα) κριθεί αναγκαίο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο παραβάν, προκειμένου να διευκολυνθεί και να επισπευστεί η ψηφοφορία».
 
Βάσει αυτής της εγκυκλίου οι υπηρεσίες του δήμου έκαναν την κατανομή του απαραίτητου εξοπλισμού στα σχολεία, ώστε να διευκολυνθούν οι δημότες κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, αλλά και σε όσες περιπτώσεις σημειώθηκαν προβλήματα ή καθυστερήσεις, με άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων του δήμου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, γινόταν η επίλυση και εξάλειψή τους.
 
Αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών ήταν να κυλήσει ομαλά η ψηφοφορία στο σύνολο των εκλογικών τμημάτων, που βρίσκονται εντός των ορίων του δήμου μας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr