“Παίζοντας, Μαθαίνω για το Γαλάτσι”

20-11-2017 Ανακοινώσεις
Στo πλαίσιο εκπόνησης της διατριβής του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο υποψήφιος διδάκτορας Βαγγέλης Βαλασιάδης κατασκεύασε την παρακάτω ιστοσελίδα που αξιοποιήθηκε κατά την υλοποίηση ενός ομώνυμου εκπαιδευτικού προγράμματος στα 8 από τα 10 δημοτικά σχολεία του Γαλατσίου την περίοδο 2016/7, έπειτα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πράξης Ι.Ε.Π. 46/24-11-2016).
https://sites.google.com/site/galatsigames/
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα αυτή, οι μικροί Γαλατσιώτες μπορούν να έρθουν σε επαφή με την ιστορία, τη γεωμορφολογία και τον πολιτισμό της περιοχής τους μέσα από έξι ειδικά σχεδιασμένες διδακτικές ενότητες, αλλά και μια συλλογή δέκα εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Οι ψηφιακές αυτές εφαρμογές συνδυάζουν τη μάθηση με την ψυχαγωγία, αντλώντας (με πρωτότυπο για τα παγκόσμια δεδομένα τρόπο) τη θεματική τους από τον αστικό χώρο που ζουν και μεγαλώνουν οι μαθητές, το Γαλάτσι. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι τίτλοι των εν λόγω παιχνιδιών και οι κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται.
Τίτλος παιχνιδιού
Κατηγορία
Γαλάτσι Quiz
Quiz με 50+ ερωτήσεις γνώσεων
Βρες τις διαφορές
Quiz παρατηρητικότητας
Λόφοι στο Γαλάτσι
Quizαναγνώρισης φωτογραφιών
Βάρδα, φουρνέλο!
Παιχνίδι δράσης τύπου DonkeyKong
Λύκοι στα Τουρκοβούνια
Παιχνίδιτύπου Platform
Σώσε τον Βωμό
Παιχνίδι δράσης τύπου Shoot ‘EmUp
Στο Γαλάτσι ανακυκλώνω… τον πλανήτη μου βοηθώ!
Παιχνίδι τύπου match 3
Κούλουμα στο Γαλάτσι
Παιχνίδι τύπου BreakOut
Τα νεράντζια της αγάπης!
Παιχνίδι τύπου Falling Objects
Γαλάτσι, Γείτονες και Γειτονιές
Παζλ
Τα δεδομένα στον ιστότοπο, όπως και το αντίστοιχο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό που διανεμήθηκε στα Δημοτικά Σχολεία με την ευγενική χρηματοδότηση του Δήμου Γαλατσίου, είναι προσανατολισμένα στα τρία επίπεδα της τοπικής ταυτότητας: το γνωστικό, βάσει του οποίου οι κάτοικοι ενός τόπου αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του ως οικεία· το συναισθηματικό, που αφορά στους δεσμούς τους με την περιοχή και συνδέεται με την προσωπική και οικογενειακή τους ιστορία· και το χρηστικό, που συνιστά την χωρική προσέγγιση του τόπου, ως εδαφικής περιοχής στην οποία τα άτομα αλληλεπιδρούν και δραστηριοποιούνται καθημερινά με ποικίλους τρόπους.
Εκπαιδευτικά προγράμματα όπως η Τοπογνωσία, εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλουν στην καλλιέργεια μιας υγιούς σχέσης των νεαρών κατοίκων με τον τόπο διαμονής τους, αντικείμενο που αποτελεί κύριο σκοπό της Βασισμένης στον Τόπο Εκπαίδευσης. Μέσα από αυτά, υποστηρίζεται ότι η αδιαφορία, η εκμετάλλευση του τόπου και άλλα νεωτερικά χαρακτηριστικά «εργαλειακής» χρήσης που τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζονται έντονα ειδικά στις αστικές περιοχές, είναι δυνατόν να περιοριστούν, δίνοντας τη θέση τους στον σεβασμό και την ορθή χρήση των όρων του περιβάλλοντος. Δεδομένου δε του σημαίνοντα ρόλου που διαδραματίζει ο τόπος στη διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας, τέτοιες προσπάθειες μπορούν να συνεισφέρουν στην απεμπλοκή από το αδιέξοδο του προβλήματος ταυτότητας που ταλανίζει ιδιαίτερα τις νέες γενιές στις παρούσες συνθήκες της μετανεωτερικής αβεβαιότητας.
Διαβάστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
Το πρόγραμμα Τοπογνωσία:
Valasiadis, E., Katsadoros, G., Kakampoura, R., &Fokides, M. (2017). Project “Topognosia”: Strengthening Local Identity Through Digital Games in Education. The Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2017, 260-270. Rhodes: ICICTE.
ΤηΒασισμένηστονΤόποΕκπαίδευση:
Bowers, C. (2006). Revitalizing the commons. Lanham, MD: Lexington Books.
Gruenewald, D. (2003). Foundations of place: A multidisciplinary framework for place-conscious education. American Educational Research Journal, 40(3), 47-76.
McInerney, P. Smyth, J., &Down, B. (2011). ‘Coming to a place near you?’ The politics and possibilities of a critical pedagogy of place-based education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 39(1), 3-16.
Nespor, J. (2008). Education and place: A review essay. Educational Theory, 48(4), 475-489.
Τα τρία επίπεδα της τοπικής ταυτότητας:
ZimmerbauerK., SuutariT., &SaartenojaA. (2012). Resistance to the deinstitutionalization of a region: Borders, identity and activism in a municipality merger. Geoforum, 43, 1065–1075.
Την κρίση ταυτότητας στη μετανεωτερική εποχή:
Bauman, Z.,& Bordoni, C. (2014). State of Crisis. Cambridge: Polity Press.
Bendle, M. (2002). The crisis of ‘identity’ in High Modernity. BritishJournalofSociology, 53(1), 1–18.
Τη συμβολή των ψηφιακών παιχνιδιών στη μάθηση:
Kirriemuir, J., &Mcfarlane, A. (2004). Literature Review in Games and Learning. A NESTA Futurelab Research report, Report 8. <hal-00190453>.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr