Πλεόνασμα 1,5 εκ. ευρώ στο ταμείο του Δήμου Γαλατσίου

12-02-2013 Ενημέρωση

Χρηματικό υπόλοιπο ύψους 1,5 εκ. ευρώ υπάρχει στο ταμείο του Δήμου από το 2012 σύμφωνα με τον απολογισμό που έκανε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 2011-2012 Κωνσταντίνος Ζώμπος στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2012 με βασικό θέμα την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2013.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας παρουσιάστηκε στη Δημόσια Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2012 με στόχο την ενημέρωση των δημοτών και στη συνέχεια ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου του 2012 και κατατέθηκε στην Περιφέρεια Αττικής προς έγκριση στις 17 Δεκεμβρίου 2012. Στις 18 Δεκεμβρίου 2012 η Περιφέρεια με έγγραφό της ενημερώνει ότι ο προϋπολογισμός απαιτείται να εναρμονιστεί με τις νέες διατάξεις και έτσι επανέρχεται στο Δήμο Γαλατσίου για διορθώσεις και τίθεται εκ νέου προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Φεβρουαρίου έγινε σύντομη παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου και αναφέρθηκε ότι αφαιρώντας από τα συνολικά έσοδα του δήμου (2.570.000 ευρώ) τις οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε) ύψους 1.044.000 υπάρχει στα ταμεία του δήμου ένα χρηματικό πλεόνασμα ύψους 1.526.000 ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στο Δήμο πρόκειται να διατεθεί :

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου Κυριάκος Τσίρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το πλεόνασμα που παρουσιάζει ο Δήμος οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σωστή διαχείριση των οικονομικών από τη σημερινή διοίκηση κατά τα τελευταία έτη, καθώς και στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr