Πορεία Αίτησης Κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας

24-09-2015 Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την ενημέρωση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, που έχουν υποβάλει αίτημα για Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypes.gr Γ.ΓΠληθυσμού&Κοινωνικής Συνοχής/Γεν. Δ/νση Ιθαγένειας & Μεταναστευτικής Πολιτικής/πορεία φακέλλου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν άμεσα ενημέρωση για την εξέλιξη του αιτήματός τους.

Όσοι απο τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση θα μπορούν να ενημερωθούν απο το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης-Γραφείο Ιθαγένειας (Γρ.3) του Δήμου μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr