Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση Οικονομικής Ενίσχυσης Απόρων για την Αντιμετώπιση Αναγκών Διαβίωσης

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr