Έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

Για την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

  1.   Αίτηση
  2.   Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικό σημείωμα στο όνομα του ενδιαφερόμενου
  3.   Αστυνομική ταυτότητα ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr