Εκδόσεις

Για έκδοση σύνταξης γήρατος

 1.   Αίτηση προς τον ΟΓΑ (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3.   Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους αυτού που υποβάλλει την αίτηση. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
 4.   Πιστοποιητικό απασχόλησης (Σ104)(λαμβάνεται από τον ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου απασχόλησης)
 5.   Απόκομμα επιταγής σύνταξης του άλλου συζύγου(εφόσον είναι συνταξιούχος)
 6.   Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των δύο συζύγων
 7.   Αποκόμματα πληρωμής των δύο τελευταίων ετών
 8.   Έγγραφο ΟΓΑ

Για έκδοση σύνταξης γήρατος (διμερείς συμβάσεις)

 1.  Αίτηση προς τον ΟΓΑ (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3.  Αρχική συνταξιοδοτική απόφαση (εφόσον είναι ήδη συνταξιούχος ξένου φορέα)
 4.  Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους αυτού που υποβάλλει την αίτηση. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, υποβάλλεται
 5.  Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
 6.  Πιστοποιητικό απασχόλησης (Σ104)(λαμβάνεται από τον ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου απασχόλησης)
 7.  Απόκομμα σύνταξης του άλλου συζύγου(εφόσον είναι συνταξιούχος)
 8.  Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των δύο συζύγων

Για έκδοση σύνταξης γήρατος Ε.Ε.

 1.   Αίτηση προς τον ΟΓΑ (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 2.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3.   Πιστοποιητικό απασχόλησης (Σ104) (λαμβάνεται από τον ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου απασχόλησης)
 4.   Φωτοτυπίες ταυτοτήτων
 5.   Κάρτες (πίνακες) προϋπηρεσίας που διανύθηκε στον ξένο φορέα

Για έκδοση σύνταξης αναπηρίας Ε.Ε

 1.  Φωτοτυπίες ταυτοτήτων
 2.  Γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου
 3.  Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ασφάλιση του αιτούντος στον ξένο φορέα ή αρχική συνταξιοδοτική απόφαση εφόσον είναι ήση συνταξιούχος
 4.  Πιστοποιητικό απασχόλησης (Σ104) (λαμβάνεται από τον ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου απασχόλησης)
 5.  Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης
 6.  Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου έτους

Για έκδοση ισόβιας σύνταξης (για τέσσερα παιδιά ηλικίας άνω των 23) . Χορηγείται για τέσσερα παιδιά και ηλικίας άνω των 23 ετών.

 1.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2.   Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των δύο συζύγων
 3.   Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.1599/1986  θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
 4.   Συμπληρώνεται η κατάλληλη αίτηση και δήλωση

Για έκδοση σύνταξης υπερηλίκων

 1.   Αίτηση προς τον ΟΓΑ (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 2.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3.   Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους αυτού που υποβάλλει την αίτηση. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ
 4.   Απόκομμα επιταγής σύνταξης του άλλου συζύγου(εφόσον είναι συνταξιούχος)
 5.   Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των δύο συζύγων
 6.   Προϋπόθεση: Το ετήσιο εισόδημα τους από εργασία ή από οποιαδήποτε πηγή να μην υπερβαίνει το ύψος των ετήσιων ποσών της βασικής σύνταξης ΟΓΑ δηλ. 2.811,00 ευρώ στο άτομο ή 5.622,00 στο ζευγάρι

Για έκδοση σύνταξης λόγω θανάτου του ενός ή και των δυο συζύγων και υπάρχουν ανήλικα τέκνα.

 1.  Αίτηση
 2.  Φωτοτυπίες ταυτοτήτων
 3.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θανόντος
 4.  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 5.  Δικαστική απόφαση επιτροπείας ανηλίκων (εφόσον υπάρχουν)
 6.  Πιστοποιητικά ανώτερων ή ανώτατων κρατικών σχολών εφόσον τα τέκνα είναι άνω των 18 ετών και σπουδάζουν
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr