Επίδομα Στέγασης

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου, στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

  1. ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ υπογεγραμμένο (με γνήσιο της υπογραφής) από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας καθώς και των ατόμων που τυχόν φιλοξενούνται. Εντάσσονται φοιτητές και μέλη που εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία.
  2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης της.
  3. Iban τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται
  4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) να το γνωρίζετε
  5. Λογαριασμός παροχής ρεύματος.Από 1/1/2020 υποχρεωτικά στο όνομα του αιτούντα
  6. Κινητό τηλέφωνο να το γνωρίζετε
  7. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος (το ελάχιστο 6 μήνες).
  8. Για να χαρακτηριστεί η οικογένεια μονογονεική: ένας μόνος γονέας (άγαμος γονέας, σε χηρεία ή διαζευγμένος ή λόγω κράτησης έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα) ασκεί κατ΄αποκλειστικότητα την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια σε τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη
Κατά τον 6ο μήνα: Γίνεται αυτόματα διασταύρωση, από όπου προκύπτει εάν θα συνεχιστεί η επιδότηση ή όχι για άλλους 6 μήνες. Μόνο κατά τον 6ο μήνα μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στη σύνθεση του νοικοκυριού με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εάν προκύψει αλλαγή στη σύνθεση.

Τροποποιήσεις σε στοιχεία επικοινωνίας και ΙΒΑΝ γίνονται όλο το διάστημα.

Όσες αιτήσεις γίνονται ή τροποποιούνται σε Δήμους ή Κέντρα Κοινότητας δεν μπορούν στη συνέχεια να ολοκληρωθούν από τον πολίτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Καλό θα ήταν να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνεται και κυρίως την αντιστοίχηση ΙΒΑΝ με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

δικαιολογητικα-στεγασης

Επικοινωνία

Αρμόδια Υπηρεσία: Δομή ΕΣΠΑ – Κέντρο Κοινότητας
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr