Επιδόματα Προνοιακά-Αναπηρίας

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Οι αιτήσεις των δικαιούχων μπορούν να καταχωρηθούν Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου, Αρχιμήδους 2& Ιπποκράτους, 2Ος όροφος, κατόπιν ραντεβού  στα τηλέφωνα : 2132055375, 371.

Ο αιτών οφείλει υποχρεωτικά να προσκομίσει- καταθέσει:      
Θα πρέπει να εκδοθεί ΑΦΜ στο τέκνο και να ενημερωθεί και ο ΑΜΚΑ για τον ΑΦΜ στο ΚΕΠ.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ :
σε μεταμοσχευμένους:
σε νεφροπαθείς:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους:

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ ότι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμένα άνω-κάτω άκρα, με ποσοστό από 80% και άνω ανεξάρτητα από το εάν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:
 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΤΟΜΩΝ:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ:
Σε περίπτωση που στην αίτησή σας η πλατφόρμα εντοπίζει λανθασμένα στοιχεία:
  Όσοι είναι δικαιούχοι προνοιακού επιδόματος και έχουν απόφαση εφ’ όρου ζωής, αλλά δεν είναι από ΚΕ.Π.Α. στην παρούσα φάση δεν γίνεται να αξιολογηθούν μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Σε περίπτωση που στην πορεία αλλάξει κάτι, θα επικοινωνήσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τον εκάστοτε δικαιούχο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ:
  1. Έλληνες πολίτες: Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Υπήκοοι Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Βεβαίωση καταγραφής πολίτη Ε.Ε.
  3.  Πολίτες του ενιαίου Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και των κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση: Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε σε ισχύ.»
  4.  Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125): Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα.»
  5.  Πολίτες τρίτης χώρας μέλους οικογένειας Έλληνα Πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.: Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ.
  6.  Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος Διεθνούς Προστασίας: Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας.»
  7.  Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους: Απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.»
  8.  Πολίτες τρίτης χώρας με δελτίο αιτήσαντος ασύλου, εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή τους σε κέντρα φιλοξενίας: Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου.
  9.  Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο: Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΠΑ 2019 τελικό

Επικοινωνία

Αρμόδια Υπηρεσία: Δομή ΕΣΠΑ – Κέντρο Κοινότητας
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr