Έξοδα κηδείας υπερηλίκων ανασφάλιστων

Για έξοδα κηδείας υπερηλίκων ανασφάλιστων

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ανασφάλιστου υπερήλικα του ν.1296/1982 και του ν.4093/2012 , καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στον επιμεληθέντα της κηδείας, ύστερα από αίτηση του, έξοδα κηδείας μέχρι του ποσού των 800 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για τους επιδοματούχους ανασφάλιστους υπερήλικες του ν.4387/2016, δεν χορηγούνται έξοδα κηδείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ                       ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου νομίμως μεταφρασμένη. Εάν η ταφή  ή η καύση πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος.
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας καταθετικού λογ/σμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ του αιτούντα από την οποία να προκύπτει με ευκρίνεια ο IBAN του λογαριασμού.
4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας /  Διαβατηρίου  /  Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του αιτούντα. Εφόσον η αίτηση δεν υποβάλλεται στα Κέντρα Κοινότητας ή ηλεκτρονικά.
5. Πρωτότυπη και εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών. Η τέλεση της κηδείας γίνεται από εργολάβο    κηδειών.
6. Απόδειξη δαπάνης νομίμως μεταφρασμένη Εάν η ταφή  ή η καύση πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος.
7. Πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών, σχετικές με την κηδεία, όπως ενδεικτικά, για φέρετρο, ανόρυξη τάφου, έξοδα περιποίησης νεκρού, δικαιώματα ναού, ιερέων, νεκροταφείου, στολισμός φέρετρου και εκκλησίας, μεταφορά με νεκροφόρα. Η τέλεση της κηδείας δεν γίνεται από      γραφείο τελετών(ακριτικά νησιά).
8.α) Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας από την οποία  να προκύπτει  η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης.

 β) Διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης(για μουσουλμάνους).

Λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων  δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών.

Τα δικαιολογητικά  1,3, και 5 αφορούν σε όλες τις περιπτώσεις.

* Η αίτηση μπορεί να είναι συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία αλλά υπογράφεται πάντα ΕΝΩΠΙΟΝ του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας που κατατίθεται. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή.

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΞΟΔΩΝ-ΚΗΔΕΙΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr