Έξοδα κηδείας υπερηλίκων ανασφάλιστων

Για έξοδα κηδείας υπερηλίκων ανασφάλιστων

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ανασφάλιστου υπερήλικα του ν.1296/1982 και του ν.4093/2012 , καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στον επιμεληθέντα της κηδείας, ύστερα από αίτηση του, έξοδα κηδείας μέχρι του ποσού των 800 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για τους επιδοματούχους ανασφάλιστους υπερήλικες του ν.4387/2016, δεν χορηγούνται έξοδα κηδείας.

  1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
  2. Πρωτότυπη και εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών με συνημμένα τα παραστατικά αποδείξεων των επί μέρους εξόδων που έγιναν με εντολή και για λογ/σμό του αιτούντα.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι επιμελήθηκε την κηδεία του θανόντα και ότι δεν θα εισπράξει  τα έξοδα κηδείας από άλλο φορέα.
  4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας καταθετικού λογ/σμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ του αιτούντα από την οποία να προκύπτει με ευκρίνεια ο IBAN του λογαριασμού.
  5. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου  /  Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του αιτούντα.
  6. Το βιβλιάριο υγείας του θανόντος, προκειμένου να ακυρωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ή σε περίπτωση απώλειάς του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα.

* Η αίτηση μπορεί να είναι συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία αλλά υπογράφεται πάντα ΕΝΩΠΙΟΝ του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας που κατατίθεται. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή.

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΕΞΟΔΩΝ-ΚΗΔΕΙΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr