Γενική αίτηση προς την Διεύθυνση Κοινωνικής και Πολιτικής Υγείας

Για οποιοδήποτε αίτημά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως με την Διεύθυνση Κοινωνικής και Πολιτικής Υγείας του Δήμου Γαλατσίου.

* Η αίτηση μπορεί να είναι συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία αλλά υπογράφεται πάντα ΕΝΩΠΙΟΝ του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας που κατατίθεται. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr