Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

1. Εισοδηματικά Κριτήρια

Το εισόδημα του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσά όπως περιγράφονται στον πίνακα τους τελευταίους 6 μήνες.

Σύνθεση νοικοκυριού – 6μηνιαίο

2. Περιουσιακά Κριτήρια

Σύνθεση νοικοκυριού – Ύψος καταθέσεων / αξία μετοχών, ομολόγων κτλ / Όρια τόκων από καταθέσεις

3. Κριτήρια Διαμονής

Τα νοικοκυριά πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική επικράτεια. Οι αλλοδαποί πρέπει να διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα σε ισχύ.

Από 1.8.2018: Υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ

Από 1.11.2018

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας . (και των συνοικούντων μελών )
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 (και των συνοικούντων μελών )
 4. Eκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους (και των συνοικούντων μελών.)
 5.  Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 τελευταίου οικονομικού έτους. (και των συνοικούντων μελών )
 6. Αντίγραφο μισθωτηρίου συμφωνητικού αν δεν διαμένει σε ιδιόκτητη οικία ή υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο κατοικίας αν φιλοξενείται ή βεβαίωση φιλοξενίας.
 7. Αντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας (σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση). (και των συνοικούντων μελών )
 8. Κάρτα ανεργίας αν υπάρχει. (και των συνοικούντων μελών )
 9. Για τους διαζευγμένους απαιτείται διαζευκτήριο αν δε είναι σε διάσταση υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.
 10. Για τα άτομα με αναπηρία και προβλήματα υγείας, πιστοποιητικό αναπηρίας από το αρμόδιο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ ή ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρουν το είδος της πάθησης ή παθήσεων.
 11. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό αποδεικνύει την δυσχερή κατάστασή.
 12. Λογαριασμό Τραπέζης (IBAN φωτοτυπία) με πρώτο όνομα του/της δικαιούχου.

* Η αίτηση μπορεί να είναι συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία αλλά υπογράφεται πάντα ΕΝΩΠΙΟΝ του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας που κατατίθεται. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΕΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

δικαιολογητικα ΚΕΑ 2018

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr