Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:

Ο ΑΙΤΩΝ  ΟΦΕΙΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ:  

Το έντυπο υπάρχει στο διαδίκτυο και στα σημεία υποβολής αίτησης.

Σε περίπτωση που στην αίτησή σας η πλατφόρμα εντοπίζει λανθασμένα στοιχεία από παλαιότερες φορολογικές δηλώσεις και απαιτείται τροποποίηση, θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό.(βλέπε παραδείγματα πίσω)

Μέλη άνω των 25 τα οποία δεν είναι σύζυγοι, συνιδιοκτήτες και συνενοικιαστές δεν μπορούν να προστεθούν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΑ 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΕΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr