Σημείωμα καταβολής τέλους μεταβίβασης / τέλους αδείας

Συνημμένα Δικαιολογητικά Πωλητή:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Άδεια κυκλοφορίας (χωρίς παρακράτηση + φωτοτυπία αυτής)
  3. Βεβαίωση ΚΤΕΟ
  4. ΑΦΜ (να το γνωρίζετε)
  5. Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση εκπροσώπου)
  6. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την πρώτη ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Συνημμένα Δικαιολογητικά Αγοραστή:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. ΑΦΜ (να το γνωρίζετε)
  3. Πληρωμή παραβόλου ανάλογα με τα κυβικά του οχήματος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr