Σύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος Οικίας

Για σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε οικία

Από το Δημαρχείο εκδίδεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για την επιφάνεια του ακινήτου με τελικό αποδέκτη τη ΔΕΗ, προκειμένου αυτή να προβεί στη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα ακίνητο.

Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης αυτής ο κάτοχος του εν λόγω ακινήτου πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σημειώνεται ότι για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης που θα σταλλεί στη ΔΕΗ θα προηγηθεί και αυτοψία από μηχανικούς του Δήμου στο ακίνητο.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr