Πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις για το καλοκαίρι 2022 – Αίτηση και προϋποθέσεις

08-06-2022 Ενημέρωση

αιτηση κατασκήνωσης 2022

 Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Γαλατσίου για το έτος 2022 υλοποιείται το  πρόγραμμα «Φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις (14 διανυκτερεύσεις σε κατασκήνωση).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, ηλικίας από 7-15 ετών (έτος γέννησης 2007 έως 2015) και κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικά οικογένειες. Οι αιτήσεις θα βρίσκονται  στην είσοδο του Δημαρχείου, μαζί με την αίτηση που θα κατατίθεται στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο)  θα επισυνάπτονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπία Ταυτότητα  Γονέα/άδεια παραμονής.

2)Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου

3)Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης (επιμέλεια  παιδιού από μονογονεϊκές     οικογένειες)

4)Ε1  & εκκαθαριστικό του γονέα φορολογικού  έτους 2021

5) Ε9 ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο

6) Βεβαίωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας , από ΚΕΠΑ (όπου  απαιτείται).

7) Βεβαίωση ανεργίας (όπου  απαιτείται).

ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:

Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ  16 ΙΟΥΛΙΟΥ- 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η περίοδος φιλοξενίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των θέσεων

Οι αιτήσεις και η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν, θα γίνει από την Κοινωνική Υπηρεσία  με εισοδηματικά και κοινωνικά  κριτήρια, βάση μοριοδότησης ως εξής:    Εισοδηματικά Κριτήρια:

 

Μέλη Οικογένειας Ετήσιο  συνολικό οικογενειακό δηλωθέν  Εισόδημα μαζί με τις καταθέσεις (εξαιρουμένων των   αναπηρικών επιδομάτων)
Μονογονεϊκή Οικογένεια με 1 τέκνο Έως   5.500€ ( προσαυξημένο κατά  500€,  για κάθε επιπλέον  ανήλικο τέκνο)

 

Οικογένεια με 1 τέκνο Έως   6.000€ (προσαυξημένο κατά  500€ για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο)

 

                                    Μοριοδότηση Κοινωνικών Κριτηρίων:

 

A/A ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΑΝΑΠΗΡΙΑ, με απόφαση ΚΕΠΑ 67% και άνω + 10 μόρια,  ανά άτομο ΑΜΕΑ,  μέλος της οικογένειας
2 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ + 5 μόρια
3 ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

+ 3  μόρια, ανά ανήλικο προστατευόμενο μέλος
4 ΑΝΕΡΓΙΑ + 2 μόρια,  ανά άνεργο μέλος
5 ΚΑΤΟΙΚΙΑ + 2 μόρια, για ενοικιαζόμενη κατοικία

Όσες οικογένειες απασχολούν τα παιδιά τους σε ανάλογα θερινά προγράμματα μέσω των ασφαλιστικών ταμείων και του ΟΑΕΔ μπορούν επίσης να αιτηθούν εγγραφής στο πρόγραμμα, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα εξυπηρετηθούν εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Τέλος όσες οικογένειες πληρούν μόνο τα κοινωνικά κριτήρια θα υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν  σε  περίπτωση που παραμένουν κενές θέσεις.

 

Διενέργεια   Προγράμματος Φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr