Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση σχολικού κυλικείου.

02-05-2018 Ενημέρωση
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
   Αρ. Πρωτ.   45
     
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                    ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                        
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
 
            Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 4ου Λυκείου Γαλατσίου επί της οδού Αγίας Ειρήνης 9 – Γαλάτσι.
Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 13/17-4-2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Παιδείας (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενη/η τις εργάσιμες μέρες και ώρες (10.00-14.00) για το διάστημα από την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 μέχρι και την Τετάρτη 30 Μαϊου 2018 και ώρα 14.00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 31 Μαϊου 2018 και ώρα 13.00 μ.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι.
Για την παραλαβή της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου ( τηλ. 2132055407, 328) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10.00 – 14.00 .
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
         
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr