ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΊΟΥ ΣΤΙΣ 20-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

20-10-2014 Ενημέρωση

 

 

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Γαλατσίου

Το Τμήμα Προάσπισης και Προαγωγής της Υγείας και Υγιεινής της Δ/σης Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας και Υγιεινής ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του προγράμματος
 «Καταπολέμησης Κουνουπιών» του Δήμου Γαλατσίου, θα εφαρμοστεί προνυμφοκτονία σε φρεάτια και στάσιμα νερά, την Δευτέρα και Τρίτη 20-21 Οκτωβρίου  2014 σε διάφορα σημεία του Δήμου.
 
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της προνυμφοκτονίας γίνεται α) τοποθέτηση ταμπλετών αργής αποδέσμευσης σε φρεάτια και β) επίγειος ψεκασμός  σε σημεία που υπάρχει στάσιμο νερό, με προνυμφοκτόνο σκεύασμα εγκεκριμένο από τους αρμόδιους φορείς.
 
Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών περιλαμβάνει τοποθέτηση παγίδων και δειγματοληψία, σε 50 σημεία του Δήμου, καθώς επίσης πρόγραμμα προνυμφοκτονίας, ανά 15 ημέρες.
 
Για περισσότερες πληροφορίες :
·         Διεύθυνση Κοινωνική Πολιτικής Υγείας και Υγιεινής, Τμήμα  Προάσπισης και Προαγωγής Υγείας και Υγιεινής, τηλ. 210-2143376 και 210-2222011 
·         Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα  Πρασίνου, τηλ. 210-2143410 και 210-2143382 
·         ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) Τηλ. 210-5210000 www.keelpno.gr
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr