Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

15-07-2016 Ενημέρωση

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Γαλατσίου αποτελούν χώρους αγωγής με στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, συναισθηματικά, νοητικά, σωματικά και κοινωνικά, με την αφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών προγραμμάτων.

Η συμμετοχή των γονιών στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι σημαντική και γι΄αυτό σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση για αιτούσες και αιτούντες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) www.eetaa.gr .

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 12 Ιουλίου 2016 έως 29 Ιουλίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr .

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr