ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

20-03-2013 Ενημέρωση

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ    19/03/2013

Αριθ. Πρωτ. 178

          

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

          ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

       ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ


 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ


«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»

       

Γραφείο

:

κ.Προέδρου

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

11146

Πληροφορίες

:

Τζανακάκης  Εμμανουήλ

Τηλέφωνο

:

210 2143317-2143372

FAX

:

210 2143372

email

:

galatsialsos@gmail.com

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

            Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου, για το έτος 2013, βάση της αρ. αποφ. 35 Δ.Σ που αφορά την εργασία για την δημιουργία και εκτύπωση εντύπων για την δημοτική βιβλιοθήκη, καλεί όλους του ενδιαφερομένους όπως αποστείλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 20/03/2013 και ώρα 12:00 για αξιολόγηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την εργασία από τα γραφεία του Ν.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα  2132055372 και 2132055356

                            

                                                                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                                           

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr