ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

27-03-2013 Ενημέρωση

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ    27/03/2013
Αριθ. Πρωτ. 194
          
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

                   
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»

       ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

       

Γραφείο

:

κ.Προέδρου
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

11146
Πληροφορίες
:
Τζανακάκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο
:
210 2143317-2143372
FAX
:
210 2143372
e-mail
:
galatsialsos@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

            Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου, για το έτος 2013, βάση της αρ. αποφ. 54 Δ.Σ που αφορά την εργασία φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων της Θεατρικής Ομάδας, καλεί όλους του ενδιαφερομένους όπως αποστείλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 29/03/2013 και ώρα 12:00 για αξιολόγηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την εργασία από τα γραφεία του Ν.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2132055372 και 2132055356

                            

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                              ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.

                                                                                    

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr