ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CD PLAYER ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

27-03-2013 Ενημέρωση

                                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ    27/03/2013
Αριθ. Πρωτ. 195
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

                   
 
 
          

                         ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»

       

Γραφείο

:

κ.Προέδρου
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

11146
Πληροφορίες
:
Τζανακάκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο
:
210 2143317-2143372
FAX
:
210 2143372
e-mail
:
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CDPLAYER

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ  ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 

            Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου, για το έτος 2013, βάση της αρ. αποφ. 51 Δ.Σ που αφορά την προμήθεια cd player  για το τμήμα της Θεατρικής Ομάδας, καλεί όλους του ενδιαφερομένους όπως αποστείλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 29/03/2013 και ώρα 12:00 για αξιολόγηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την εργασία από τα γραφεία του Ν.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2132055372 και 2132055356

                            

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
 

                                                              ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.

                                                                                    

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr