ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

08-03-2013 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

                   
 
 
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ          ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ    07/03/13
Αριθ. Πρωτ. 130

«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»

       

Γραφείο

:

κ.Προέδρου
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

11146
Πληροφορίες
:
Τζανακάκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο
:
210 2143317-2143372
FAX
:
210 2143372
e-mail
:
galatsialsos@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

            Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου, για το έτος 2013, βάση της αρ. αποφ. 25 Δ.Σ που αφορά την προμήθεια υδραυλικών ειδών του έτους 2013, καλεί όλους του ενδιαφερομένους όπως αποστείλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 08/03/2013 και ώρα 12:00 για αξιολόγηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την προμήθεια από τα γραφεία του Ν.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2132055372 και 2132055356

                             

                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
 

                                                               ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.

                                                                                     
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr