Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης 2022 για την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, στις 19:00

19-10-2022 Ενημέρωση

ΓΑΛΑΤΣΙ      19 / 10  / 2022

Αριθ. Πρωτ.: 27223

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης (για το έτος 2022) η οποία θα πραγματοποιηθεί ‘δια ζώσης’ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» του Δημαρχείου (Αρχιμήδους και Ιπποκράτους) σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 (Covid-19) στις 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., με θέματα:

  1. Γνωμοδότηση επί του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023.
  2. Υποβολή προτάσεων ενόψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλ. στις 27 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε τις προτάσεις σας και σε έντυπη μορφή προς διευκόλυνση της υπηρεσίας.

 

                                                                                                   Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης     

 

                                                                                                                                    Ιωάννης Ρωμανός

                                                                                                                     Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                                                          

 

πρόσκληση επιτροπής διαβούλευσης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr